30
, เม.ย.
0 New Articles

Pages

ติดต่อโฆษณาได้ที่ advertize@businessthailand.org

ติดต่อโฆษณาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


- ลงโฆษณาประเภท banner ขนาด 300x600 ทุกหน้า package ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 6,000 บาท
- ลงโฆษณาประเภท banner ขนาด 728x90 ตำแหน่ง header ทุกหน้า package ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 5,000 บาท
- ลงโฆษณาประเภท banner ขนาด 728x90 ตำแหน่ง footer ทุกหน้า package ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 4,000 บาท
- ลงโฆษณาประเภท TEXT Link ที่ footer ทุกหน้า package ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 3,500 บาท

- ลงโฆษณาประเภท banner ขนาด 336x280 หน้าแรก package ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 2,000 บาท

- ตำแหน่งอื่น ๆ ติดต่อทางอีเมลล์


เงื่อนไข
- ชำระ 3 เดือน ลด 5%
- ชำระ 6 เดือน ลด 10%
- ชำระ 12 เดือน ลด 15%