30
, เม.ย.
0 New Articles

เอสเอ็มอี
ปัจจัยหลักๆ ที่จะทำให้กิจกรรมขององค์กร ประสบความสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับเรื่องของบุคลากร และงบประมาณ องค์ประกอบที่สำคัญกว่านั้น ก็คือ...

ฉบับ ที่ผ่านมาดิฉันได้เขียนถึงเรื่องความสำคัญของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการ ผลที่น่าจะเกิดขึ้นตามมาก็คือ การที่แบรนด์มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โอกาสในการขายย่อมเกิดขึ้น มาดูกันต่อว่าหากเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้สินค้านั้นอยู่ในความต้องการ จะต้องมีวิธีการอย่างไร ? เพื่อให้กิจกรรมที่ลงทุนและลงแรงนั้นได้ผล

ปัจจัยหลักๆ ที่จะทำให้กิจกรรมขององค์กรประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของ บุคลากรและงบประมาณ ซึ่งดิฉันได้นำเสนอไปแล้วในฉบับก่อนหน้านี้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่ดิฉันกำลังจะเขียนในฉบับนี้ค่ะ

- กิจกรรมต้องมีความแปลก ความแปลกในที่นี้ ดิฉันหมายถึงจะต้องใช้มันสมองของบุคลากรในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้มีความ แปลกและแตกต่างจากกิจกรรมของ แบรนด์อื่นๆ ที่เขาทำกัน ความแปลกนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งบประมาณมากหรือน้อย แต่ขึ้นอยู่กับความคิดและความสามารถของทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพราะความแปลกของกิจกรรมจะทำให้คนทั่วไปพูดถึงและอยู่ในความทรงจำ ดังนั้นความแปลกที่คิดนั้นจะต้องสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่นกัน

- กิจกรรมจะต้องทันสมัยและใหม่เสมอ การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรคำนึงถึงเรื่องความทันสมัยและใหม่ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องจัดกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง อย่าคิดเพียงครั้งเดียวและนำกิจกรรมนั้นๆ ไปใช้ตลอดไป เพราะจะทำให้กิจกรรมนั้นไม่มีความใหม่ อย่าลืมนะคะว่าหากกลุ่มเป้าหมายเคยเห็นกิจกรรมนั้นซ้ำๆ กัน ก็จะทำให้ขาดความน่าสนใจ ดังนั้นทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมควรมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงให้ กิจกรรมมีความใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ

- กิจกรรมจะต้องยิ่งใหญ่ ไม่ ว่าองค์กรไหนๆ ก็ตามหากต้องการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะต้องการสร้างภาพลักษณ์หรือส่งเสริมการขายก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ดิฉันต้องการให้เกิดขึ้นก็คือความยิ่งใหญ่ของกิจกรรม เนื่องจากจะช่วยให้ผู้คนเกิดความสนใจและสื่อมวลชนก็จะสนใจเผยแพร่ข่าวความ ยิ่งใหญ่ดังกล่าว หากไม่มีงบประมาณมากพอสำหรับความยิ่งใหญ่ ดิฉันขอเตือนว่ากิจกรรมเล็กๆ ที่จัดขึ้นจะไม่มีใครมอง ในที่สุดคู่แข่งก็จะได้เปรียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

- กิจกรรมจะต้องดังระเบิดเถิดเทิง ทุก ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ รูปแบบของกิจกรรมจะต้องได้รับความสนใจจากสาธารณชน ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นจึงต้องมีการออกแบบระบบแสง สี เสียงให้อยู่ในความสนใจ และภายในกิจกรรมจะต้องไม่เงียบสงัด แต่ต้องมีความครึกครื้น มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่น การมีกิจกรรมบนเวที มีการแสดง หรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ภายในกิจกรรม เพื่อให้ชื่อและโลโก้ของสินค้าและบริการอยู่ในความสนใจของลูกค้า

หาก ต้องการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ ดิฉันมีข้อแนะนำว่าจะต้องมีรูปแบบที่สามารถดึงลูกค้าให้เข้ามาร่วมกิจกรรม และอยู่ในกิจกรรมให้นานเท่าที่จะทำได้

นอกจากที่ดิฉันกล่าวแล้วยังมี อีกหลายๆ ปัจจัยที่จะช่วยให้กิจกรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่นำพาผลิตภัณฑ์ไปสู่เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ดิฉันมีคำเตือนอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญของกิจกรรม คุณจะต้องตระหนักถึงสิ่งที่ดิฉันกล่าวข้างต้น เนื่องจากทุกวันนี้แบรนด์ต่างๆ มักให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย ดังนั้นความแปลก ทันสมัย ใหม่ และยิ่งใหญ่กว่าคู่แข่ง จะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยได้เป็นอย่างดี
แหล่ง : ประชาชาติธุรกิจ (www.matichon.co.th/prachachart)

คอลัมน์ กำหนดจุดแกร่ง SMEs ไทย

โดย ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์