30
, เม.ย.
0 New Articles

ไอที
  โทรคมนาคมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือกล่าวกันว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนในยุคนี้ไปแล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว นับวันก็ยิ่งเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน คุณภาพของชีวิต การพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งการศึกษา ต่างจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน

   ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการกล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ 2 ชนิด ที่เชื่อว่าจะทำให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสื่อสารนั่นคือ เทคโนโลยี “ไวแมกซ์” (Wi-Max) หรือเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง และ 3G (Third Generation) หรือเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในยุคที่ 3 ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถสื่อสารได้ อย่างไร้ขีดจำกัด รองรับการสื่อสารได้ทุกรูปแบบทั้งเสียงและไม่ใช่เสียง สามารถรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว
 

Joomla SEF URLs by Artio