30
, เม.ย.
0 New Articles

Working Woman

ด้วยวัยเพียงแค่ 26 ปี แววดาวเป็นหญิงสาวไม่มากนักที่ได้รับ “โอกาส” จากภาระหน้าทีของการเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เธอเข้ามาร่วมงานกับ “สภาพัฒน์ฯ” ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่หน่วยงานแห่งนี้ กำลังแปรสภาพจากผู้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปเป็นหน่วยงานทำหน้าที่วางยุทธศาสตร์ให้กับรัฐบาล

“ข้อมูล” จึงเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงานแห่งนี้ ที่ต้องแปรเปลี่ยนให้เป็น “ความรู้” (knowledge) ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยไอที (information technology) เป็นเครื่องมือ เป็นหน้าที่โดยตรงของแผนกไอทีที่ต้องรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ตาม หน่วยงานต่างๆ มาสร้างให้เป็น “ฐานข้อมูล” จากนั้นก็นำไปประมวลผลให้เป็นองค์กรความรู้ รัฐบาลหยิบไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์ได้ทันที

แววดาวเป็น 1 ในทีมงานเพียง 5 คนของแผนกไอทีที่ต้องนำความรู้ที่ร่ำเรียนมา บวกกับประสบการณ์ต่อเนื่องของเธอ มาใช้กับการสร้างบทบาทใหม่ของสภาพัฒน์ฯ ที่กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น