30
, เม.ย.
0 New Articles

Working Woman

ตำนานของโรงเรียนอำนวยศิลป์ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469 โดยอาจารย์จิตร ทังสุบุตร ถึงวันนี้นับเป็นเวลา 78 ปีแล้ว มีนักเรียนที่จบออกไปกว่า 78,000 คน ศิษย์เก่ารุ่นที่ดังที่สุดย่อมหนีไม่พ้นรุ่น “ลมหวน” ที่เป็นนายกรัฐมนตรีถึง 2 คน เป็นรัฐมนตรี 15 คน (คอลัมน์ “ลึกแต่ไม่ลับกับลัดดา” หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันพุธที่ 23 เมษายน 2546) ปัจจุบันเปลี่ยนผ่านการบริหารมาถึงรุ่นที่ 3 คือ เพชรชุดา (รัตนทารส) เกษประยูร ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานตา ที่เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่ปี 2539

ชื่อเสียงของโรงเรียนอำนวยศิลป์ในอดีต คือความเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีศักยภาพด้านวิชาการ เห็นได้จากศิษย์เก่าที่เจริญก้าวหน้าในสาขาอาชีพต่างๆ ถึงปี 2528 เมื่อ รศ. อาภรณ์รัตน์ รัตนทารส ลูกสาวของ อ. จิตร เข้ามารับช่วงบริหารงาน โรงเรียนอำนวยศิลป์สร้างประวัติศาสตร์การมีนักเรียนมากที่สุดถึงกว่า 7,000 คน จนต้องจัดการเรียนการสอนเป็นวันละ 2 รอบ

“การบริหารโรงเรียนไม่ใช่เรื่องที่จะยกมรดกให้กันได้” เพชรชุดาออกตัว พร้อมกับเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ได้เข้ามาบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ว่า “ตอนแรกคิดว่าจะเอาดีทางราชการจึงไปทำงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มาหักเหตอนที่คุณแม่บอกว่าไม่ไหว ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ในกรรมการบริหารโรงเรียนเองก็เริ่มเห็นว่าโรงเรียนต้อง ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง โรงเรียนตอนนั้นก็เริ่มทรุดโทรม ตอนแรกนอนไม่หลับเหมือนกัน ดีที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยสนับสนุน”