30
, เม.ย.
0 New Articles

Working Woman

ความเคลื่อนไหวของสายการบินภูเก็ตแอร์ในช่วงเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ภูเก็ตแอร์เป็นอีกสายการบินที่น่าจับตาในช่วงเวลานี้ เนื่องจากความเป็นสายการบินเอกชนที่มีอายุเพียง 3 ปีกว่า กับแผนการรุกตลาดระดับสากลที่ภูเก็ตแอร์ เพิ่งแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้

กวิดา อัยศิริ ลูกสาว

คน

โตของวิกรม อัยศิริ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของสายการบินภูเก็ตแอร์ เธอเป็นหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จที่รวดเร็วครั้งนี้ โดยเธอเริ่มเข้ามาสู่กิจการสายการบินของครอบครัวตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาด ที่มีขอบเขตการทำงานครั้งนั้นคือ การบริหารเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำ และการตลาดเฉพาะภายในประเทศ “ตอนที่คุณพ่อจะทำธุรกิจสายการบิน ก็มีมานั่งคุยกัน แต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าจะทำสายการบินเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ นึกว่าจะทำแค่ลำ หรือสองลำ”

แต่วันนี้ เธอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย ซึ่งหมายถึงการบริหารเครื่องบินขนาดใหญ่ 13 ลำ ให้บริการเส้นทางภายในประเทศ 9 เส้นทาง และเส้นทางบินต่างประเทศอีก 2 เส้นทาง อีกทั้งการดูแลแผนขยายเส้นทางต่างประเทศอีก 3 เส้นทางภายในปีนี้ ความสำเร็จดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมภายในองค์กร ทั้งนโยบาย จำนวนเครื่องบิน และพนักงาน ตามด้วยการเลือกจุดหมาย (destination) ซึ่งกวิ

ดาให้ความสำคัญค่อนข้างสูง “เพราะค่าใช้จ่ายในการบิน long-hall แต่ละครั้งมหาศาล จึงต้องดูความเป็นไปได้ของตลาด คือ ต้องได้ผู้โดยสารทั้งขาไปและขากลับ”