30
, เม.ย.
0 New Articles

Working Woman

หน้าใสๆ เจือเครื่องสำอางบางเบา รูปร่างเล็ก ไว้ผมสั้น ดูทะมัดทะแมง คือ ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้า ซึ่งดูอ่อนกว่าอายุจริงในวัยย่าง 29 ปี อย่างคาดไม่ถึง

เธอผู้นี้มีดีกรีปริญญาเอกสาขาการตลาดจาก Kellogg School of Business จากการเป็นนักเรียนทุนอานันทมหิดล ซึ่งคัดเลือกมาจากผู้ที่จบปริญญาตรีเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และเมื่อย้อนไปก่อนที่เธอจะเอนทรานซ์มาเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี (ด้วยคะแนนเป็นที่หนึ่งของสายวิทย์ ปี 2536 จนได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ในการเรียนระดับปริญญาตรี) เธอผ่านการเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแล้ว 1 ปี ซึ่งนี่เอง ที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต ทำให้เธอได้ค้นพบตัวเอง

จนกระทั่งมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2546 จนปัจจุบัน