30
, เม.ย.
0 New Articles

กลยุทธ์การขาย
กลยุทธ์ในการขายสินค้าที่ผ่านมา อาจทำให้ธุรกิจบางประเภทนั้นไม่ได้ผลตอบรับอย่างที่คาดกัน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีการแข่งขันสูงและ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของเงินทุกบาททุกสตางค์ การทำงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมควักกระเป๋าจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อ ไป ฉบับนี้ดิฉันจึงขอนำเอาแนวคิดในการทำการตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า และบริการมาฝากผู้ประกอบการ มาดูกันว่าวิธีต่อไปนี้จะสามารถช่วยให้ธุรกิจคุณก้าวหน้าได้มากน้อย แค่ไหน

- เข้าถึงตัวลูกค้า หากมีการสำรวจตลาดอย่างสม่ำเสมอ ดิฉันเชื่อว่าผู้ประกอบการต้องทราบว่าโอกาสในการขายนั้นนับวันจะน้อยลงๆ ทุกที เพราะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการประเภทไหนก็ตาม ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการ แข่งขันกัน ทั้งเรื่องคุณภาพการผลิต ราคาขาย หรือแม้แต่กิจกรรมทางการตลาด

แต่ก็ ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์ที่มีข้อได้เปรียบจะเป็นผู้กุมชัยชนะเสมอไป เนื่องจากปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการซื้อนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและ ราคาขายเท่านั้น แต่เรื่องความสะดวกสบาย ความยากง่ายในการใช้บริการ น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการจะต้องนำมาคิดและพิจารณาเพื่อหาหนทางอยู่รอดกันต่อไป

ดิฉัน มีกรณีศึกษาของสถานประกอบการแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการประเภทกวดวิชา ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันพอสมควร ซึ่งเจ้าของสถาบันกวดวิชาแห่งนี้มีแนวคิดในการทำงานที่แตกต่างกับคู่แข่งราย อื่นๆ ตรงที่การเปิดสาขาอยู่ในเขตชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง และมีเป้าหมายทางการตลาดว่าจะขยายสาขาเฉพาะในชุมชนเท่านั้น เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นๆ มักกระจุกตัวอยู่ใจกลางเมือง

นี่คือ ตัวอย่างในการเข้าถึงตัวลูกค้ามากขึ้นของผู้ประกอบการในยุคที่ต้องมีการ แข่งขัน สินค้าประเภทอื่นก็เช่นเดียว การหันมาพัฒนารูปแบบการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความสะดวกสบายในการซื้อด้วย การเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น น่าจะเป็น อีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้อยู่รอดได้

- เข้าถึงใจลูกค้า สิ่งที่ดิฉันคิดว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเข้าถึงลูกค้าเลย ก็คือ การเข้าใจลูกค้า ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของตนเองนั้นมีพฤติกรรมการบริโภค อย่างไร ทั้งนี้การทำความเข้าใจลูกค้านั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นๆ เหมาะสมที่จะต้องลงทุนวิจัยพฤติกรรมลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการทั่วไป

แต่ถ้า มีงบฯในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างจำกัด การเก็บข้อมูลจากลูกค้าด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อค้นหาไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงของลูกค้า ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ธุรกิจขนาดย่อมน่าจะสามารถทำได้ เช่น การเรียนรู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหน รสชาติอย่างไร ราคาขายเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจหรือไม่ หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมแบบไหนแล้วทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

ปัจจัย ต่างๆ ที่กล่าวมานั้นคือส่วนหนึ่งในการเข้าถึงใจลูกค้า ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนก็ตาม หากสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้เกิดขึ้น ดิฉันเชื่อว่าการเข้าถึงใจลูกค้าย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

ไม่ ว่าจะเป็นการเข้าถึงตัวลูกค้าและเข้าถึงใจลูกค้าก็ตาม วิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในการขายทั้งสิ้น หากต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และหันมาสนใจ เปลี่ยนใจ และภักดีต่อสินค้าของตนเอง ยังไม่สายที่จะลองนำเอา 2 วิธีข้างต้นมาใช้ ดิฉันเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อยอดขายอย่างแน่นอนค่ะ
ที่มา :

ประชาชาติธุรกิจ (www.matichon.co.th/prachachart)

คอลัมน์ กำหนดจุดแกร่ง SMEs ไทย

โดย ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์